Friday, January 30, 2009

JABAL Rahmah/Haji 2008

Jabal Rahmah Di Arafah
Kelihatan jemaah haji mengelilingi Jabal Rahmah ketika wukuf di Arafah

JABAL Rahmah, sering juga disebut dengan Jabal Ilal atau Jabal Arafah. Karena berada di Padang Arafah. Nama lain menyebut sebagai An Nabit dan Al Qurain, yang berarti bukit kecil.

Jabal Rahmah meliputi bukit batu besar di sebelah timur Arafah, berjarak sekitar 1.5 kilometer dari Masjid Namirah. Di puncak Jabal Rahmah terdapat tiang persegi empat, kira-kira setinggi 8 meter dengan lebar kurang dari 2 meter. Untuk ke puncak menaiki anak tangga, yang menurut catatan berjumlah 168 buah. Ada pula tapak batu di sekitar yang disebut As-Sakhrah.

Tapak batu tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan wukuf di hari Arafah ketika Haji Wada'. Di sinilah Allah menurunkan Surat Al Maidah ayat 3 kepada Rasulullah SAW.

Tentu sangat banyak jamaah ingin berwukuf di bekas tapak Nabi Muhammad SAW apabila memungkinkan, namun di tempat mana pun di Arafah semua boleh untuk tempat berwukuf. Seperti Sabda Rasulullah SAW, Aku berwukuf di sini dan bumi Arafah semua adalah tempat wukuf. (Hadist Muslim).

Alhamdulillah, saya berkesempatan mengunjungi dan mendaki bukit-bukit bersejarah tersebut.


No comments:

Post a Comment