Saturday, January 31, 2009

Gua Sajadah/Haji 2008
Setelah beberapa ketika Baginda s.a.w. berada di Gua Sajadah, Nabi s.a.w. didatangi oleh Malaikat Jibril a.s. membawa Khabar berita dari Allah S.W.T.tentang hukum bertaubat dalam kalangan umat Nabi Muhammad s.a.w.Ternyata hukum bertaubat dalam kalangan umat Nabi Muhammad s.a.w.adalah berbeza sama sekali dengan hukum bertaubat dalam kalangan umat terdahulu.Malaikat Jibril menerangkan bahawa cara bertaubatdalam kalangan umat Muhammad s.a.w. ialah dengan cara menyesali dan berazam tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hukum taubat ini sama sekali berbeza dengan hukum bertaubat terhadap umat terdahulu.Keadaan tersebut menyebabkan Nabi bersyukur dan bangun dari dalam Gua Sajadah lalu sujud kepada Allah S.W.T.

No comments:

Post a Comment