Saturday, January 31, 2009

Kesan tapak kaki Rasulullah s.a.w
Setelah beberapa tahun Nabi s.a.w. berhijrah ke Madinah al-Muwawwarah,sedang ayat-ayat al-Quran berkaitan suruhan dan larangan terus diturunkan kepada Nabi s.a.w.pada ketika itu menyebabkan Nabi s.a.w merasa gelisah dan menaruh rasa bimbang terhadap keupayaan umatnya untuk menanggung perintah suruhan dan larangan dari Tuhannya.Kebimbangan Nabi s.a.w. bersandarkan kepada umat terdahulu,apabila mereka melanggar peraturan dan ketetapan Allah maka mereka dikehendaki bertaubat dengan membunuh diri mereka barulah kesalahan mereka terampun.Atas kebimbangan dan rasa gelisah tersebut Nabi s.a.w. menyendiri di Gua Sajadah dan sebelum sampai ke puncak bukit yang menempatkan gua tersebut sebelah kanan telapak kaki Nabi s.a.w. telah meninggalkan kesannya di atas batu seperti di dalam gambar di atas.

1 comment: