Monday, February 9, 2009

akidah

Penghuni neraka dan syurga
Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu 'Isa al-Tirmidhi dari Ibn 'Abbas r.a katanya:Telah bersabda Rasulullah s.a.w. :Telah aku lihat di dalam syurga itu kebanyakkan dari penghuninya adalah di kalangan orang-orang fakir, manakala aku lihat di dalam neraka sebahagian besar penghuninya adalah di kalangan perempuan. Berkata Imam al-Tirmidhi hadis ini adalah hadis Hasan lagi Sahih.
Ketahuilah wahai saudara ku sekalian!Bahawa syurga itu dihuni oleh mereka yang saleh di kalangan golongan fuqara'(fakir)dan masakin(miskin).Manakala penghuni neraka itu sebahagian bersarnya adalah di kalangan kaum wanita.Ada pun sebab mengapa mereka yang fakir dan miskin itu telah dijanjikan demikian kerana mereka adalah di kalangan golongan manusia yang selalu dekat dan banyak mengingat Allah S.W.T.Mereka juga di antara golongan yang sentiasa menjunjung titah perintah Allah S.W.T di samping menjauhi larangan-Nya.Kehidupan mereka tidak pernah diganggu dan dihalang oleh kepentingan dan hambatan dunia.Sebaliknya tidak demikian dengan orang yang kaya. Harta mereka sebahagiannya menjadi penghalang kepada mereka untuk melaksanakan perintah Allah S.W.T.dan meninggalkan larangan-Nya.Dengan harta yang banyak lalu ia lalai dengan harta tersebut . Dibawa harta itu untuk bersuka ria dan berpoya-poya sehingga lupa ia kepada Allah S.W.T. dan tuntutan agama-Nya.Sebaliknya tidak demikian kepada orang fakir dan miskin,keinginan untuk berseronok dan bersukaria tidak kesampaian dek kerana tiada berharta.Lantaran itu digunakan masa terluang untuk mengadap Tuhan Rab Jalil.Demikian juga mereka tidak boleh berbesar diri dan bermegah-megah dek kerana kemiskinan.Lantaran itu digunakan masanya untuk mengingati Allah S.W.T. Adapun sebab mengapa terdapat ramai penghuni neraka di kalangan perempuan adalah disebabkan kebanyakan mereka itu jahat perangai dan suka membantah suruhan suami.
Kesimpulan
Hadis ini jika dilihat secara sepintas lalu seakan-akan mengenengahkan isu diskriminasi , namun jika dilihat dengan hati yang penuh keinsafan hadis ini cuba menerangkan kepada kita agar sentiasa berwaspada ketika kita berada pada posisi seorang yang kaya. Kerana pada saat tersebut adalah lebih mudah seseorang itu terjerumus ke lembah yang dimurkai oleh Tuhan dibandingkan dengan seorang yang miskin dan fakir. Demikian juga andainya kita berada pada posisi seorang perempuan. Mudah-mudahan dengan meneliti hadis ini kita terhindar dari kalangan mereka yang dimasukkan oleh Allah S.W.T. ke dalam neraka-Nya. Sama ada kita di kalangan orang yang kaya atau pun di kalangan perempuan.

No comments:

Post a Comment